Varkka Oy

Kiinteistöjen kiertotalouden edelläkävijä

Ihmisten käyttäytyminen, väestönkasvu ja ikäryhmien koot muuttuvat jatkuvasti. Tulevaisuuden kiinteistöjä suunnitellessa nämä asiat tulee ottaa huomioon eikä katsoa ainoastaan nykyhetkeä. Meidän toimintaa ohjaa nimenomaan ajatus tulevaisuuden elämästä, asumisesta, päivähoidosta ja hoivastatiloista – kiinteistö on tänään päiväkoti, tulevaisuudessa kodinomainen hoivakoti.

Varkka Oy suunnittelee ja rakentaa kiinteistöjä kiertotalouskonseptilla

Varkka Oy suunnittelee ja rakentaa kiinteistöjä kiertotalouskonseptilla, jossa jokainen kiinteistö on suunniteltu niin, että se on mahdollista muuttaa yhdestä käyttötarkoituksesta toiseen.

Me uskomme, että kiinteistöllä ei ole ainoastaan yhtä käyttötarkoitusta, vaan tilan käyttäjien tarpeiden muuttuessa kiinteistön tulee olla helposti muutettavissa tarpeita vastaavaksi. Me haluamme, että kiinteistöjä voidaan käyttää useiden kymmenien vuosien ajan senkin jälkeen, kun kiinteistön ensimmäinen käyttötarve muuttuu.

Me haluamme, ettei tulevaisuudessa enää suunnitella ja rakenneta väliaikaisratkaisuja tai kiinteistöjä vain yhtä tarkoitusta palvelemaan.

Korjausvelkaa ja ympäristöpäästöjä vastaan

Suomen kiinteistöihin kohdistuu vuonna 2021 korjausvelkaa 30-50 miljardia euroa. Korjausvelan määrä johtuu yksiselitteisesti siitä, ettei kiinteistöjä ole ylläpidetty elinkaaren mukaisesti ja nykytilassaan kiinteistöt ovat niin huonossa kunnossa, että korjaustyöt maksavat paljon.

Me haluamme taistella tätä ajatusta ja kasvavaa korjausvelkaa vastaan. Kun tulevaisuuden kiinteistöt suunnitellaan ja rakennetaan vastuullisesti ja aidosti koko kiinteistön ja sen käyttäjien tarpeiden elinkaarta ajatellen, ei korjausvelkaa pääse syntymään. Tämä johtuu siitä, että tilan käyttötarpeen muuttuessa se voidaan muuttaa vastaamaan toista käyttötarkoitusta eikä aina tarvitse rakentaa uutta kiinteistöä. Puhumattakaan siitä, että vanhaan yhtä käyttötarkoitusta varten suunniteltua kiinteistöä lähdettäisiin saneeraamaan toista tarkoitusta varten, jolloin sen hintalappu nousee lähes yhtä korkeaksi kuin uuden kiinteistön rakentaminen.

Kun tilat on suunniteltu useampia käyttötarpeita ajatellen ja muutostyöt ovat helppoja infastruktuurin ollessa valmiina, myös ympäristöpäästöt pienenevät huomattavasti. Suomessa 40 % ympäristöpäästöistä aiheutuu rakennuksista ja rakentamisesta. Aidolla kiinteistöjen kiertotaloudella uudisrakentamisen päästöt saadaan käytännössä poistettua. Kun kiinteistö muutetaan vastaamaan uutta käyttötarvetta, ei 10-15 % rakennusmateriaalihukkaakaan synny.

Referenssit

Tutustu kohteisiimme

Ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö, LAHTI

Päiväkoti, Jyväskylä

Kehitysvammaisten ryhmäkoti ja päivätoimintakeskus, Lahti